Kiedy rozpocząć leczenie u ortodonty?

Czas rozpoczęcia leczenia ortodontycznego zależy od wielu czynników, takich jak wiek pacjenta, rodzaj występującej wady zgryzu oraz jej nasilenia.
Z reguły im wcześniej rozpoczęte leczenie ortodontyczne, tym krótszy czas leczenie i stabilniejsze efekty.