Misja firmy

Naszą misją jest wyleczenie Pacjenta zapewniające doskonałą estetykę uzębienia,

funkcjonalność i idealne proporcje twarzy.

W działalności Peri-Ort Centrum Stomatologii Musiał kierujemy się kilkoma podstawowymi zasadami:

  • dobro Pacjenta jest dobrem nadrzędnym
  • wdrożone metody leczenia muszą być bezpieczne i skuteczne
  • celem leczenia jest zapewnienie długofalowego efektu a nie krótkiej poprawy

Co robimy, aby osiągnąć powyższe cele:

  • nieustannie kształcimy się, rozwijamy umiejętności i poszerzamy wiedzę,
  • uczestniczymy w sympozjach, kursach i szkoleniach,
  • wdrażamy nowoczesne i nowatorskie metody leczenia,
  • dysponujemy nowoczesną aparaturą,
  • zapewniamy leczenie interdyscyplinarne – w trudnych przypadkach Pacjenci konsultowani są przez grono specjalistów