dr n. med. Olaf Gruca

dr n. med. Olaf Gruca

W 2012r. ukończył studia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu. Obecnie jest wykładowcą w Katedrze Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego ŚUM. Prowadzi zajęcia ze studentami, równolegle zajmując się działalnością naukowo-badawczą. Dodatkowo prowadzi wykłady dla lekarzy w ramach działalności w Polskim Towarzystwie Stomatologicznym.
W 2018 roku zakończył szkolenie specjalizacyjne i uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie protetyki stomatologicznej. W 2019 roku obronił pracę pt. „Ocena skuteczności terapii zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego z wykorzystaniem szyn nagryzowych oraz lasera biostymulacyjnego.” – uzyskując tytuł doktora nauk medycznych.
Uczestnik wielu szkoleń z zakresu estetyki uśmiechu, protetyki i implantologii. Prywatnie wielki miłośnik sportu, a zwłaszcza sportów motorowych (Formuła 1), koszykówki i snowboardu.