Dr n. med. Marta Cieślik-Wegemund

dr n. med. Marta Cieślik-Wegemund, stomatolog, specjalista periodontolog

Ukończyła studia w 2002 roku na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Staż podyplomowy odbyła w Specjalistycznej Lecznicy Stomatologicznej SUM w Bytomiu.
Od 2006 roku jest pracownikiem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na stanowisku asystenta w Zakładzie Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Katedry Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją w Zabrzu.
W 2010 roku uzyskała tytuł specjalisty periodontologa.

Publikuje prace w czasopismach polskich i zagranicznych oraz bierze czynny udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych.
Głównymi obszarami jej zainteresowań są: leczenie chirurgiczne nieprawidłowości śluzówkowo-dziąsłowych, chirurgiczne i niechirurgiczne leczenie chorób przyzębia, leczenie chorób błony śluzowej jamy ustnej, leczenie interdyscyplinarne.

Konferencje

1)Transverse fracture of a tooth root in an adult patient – a case study
Autorzy: Małgorzata Skucha-Nowak, Marta Cieślik-Wegemund, E. Pawliszyn, Dariusz Skaba, Beata Wierucka-Młynarczyk, Magdalena Kubicka-Musiał.
1st International Conference – „Old baby boomers a challenge for dentists”, Katowice 28.06-1.07.2007,

2)Częstość występowania leukoplakii u palaczy tytoniu na podstawie badań własnych.
Autorzy: Marta Cieślik-Wegemund, Małgorzata Skucha-Nowak, Jacek Żurek, Beata] Wierucka-Młynarczyk.
Konferencja Naukowa – „Czynniki środowiska, a stan zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii”, Nałęczów 24-27.04.2007,

3) In vitro cytotoxic evaluation of silated hydroxyethylcellulose – MTT and LDH test.
Autorzy: Beata Wierucka-Młynarczyk, Joanna Małoszewska-Dugiełło, Magdalena Kubicka-Musiał, Hanna Hupsch-Marzec, Marta Cieślik-Wegemund, Małgorzata Skucha-Nowak.
Konferencja Naukowa – „Czynniki środowiska, a stan zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii”, Nałęczów 24-27.04.2007,

4)Rola alkoholu w etiopatogenezie leukoplakii.
Autorzy: Marta Cieślik-Wegemund, Małgorzata Skucha-Nowak, Jacek Żurek, Beata Wierucka-Młynarczyk.
Konferencja Naukowa – „Czynniki środowiska, a stan zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii”, Nałęczów 24-27.04.2007,

5) Influence of the oral cavity environment on fracture of tooth roots in adult patients.
Autorzy: Małgorzata Skucha-Nowak, Marta Cieślik-Wegemund, Ewa Pawliszyn, Dariusz Skaba, Beata Wierucka-Młynarczyk, Magdalena Kubicka-Musiał.
Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe zagrożenia zdrowotne w stomatologii”, Lublin 23-24.11.2007

6) Analiza występowania liszaja płaskiego u chorych w aglomeracji śląskiej.
Autorzy: Marta Cieślik-Wegemund, Małgorzata Skucha-Nowak, Dariusz Skaba.
2 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – „Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii”, Nałęczów 24-26.04.2008,

7) Porównawcze badania wytrzymałości i trwałości połączeń kompozyt-system wiążący tkanki zęba.
Autorzy: Dariusz Skaba, Arkadiusz Dziedzic, Małgorzata Skucha-Nowak, Monika Dawiec, Marta Cieślik-Wegemund.
3 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej”, Nałęczów 23.04.2009,

8) Ocena parametrów wytrzymałościowych nowych środków adhezyjnych do zębiny.
Autorzy: Dariusz Skaba, Arkadiusz Dziedzic, Henryk Twardawa, Małgorzata Skucha-Nowak, Marta Cieślik-Wegemund.
Prot.Stomatol.2009; T.59, nr 3, s.210, [97. PS/P-146]
11 Kongres Stomatologów Polskich, 27 Konferencja Sekcji Protetyki PTS, 6 Zjazd PTDNŻ. Wrocław, 25-27.06.2009 r.

9) The use of photodynamic therapy in aggressive periodontitis, based on own research.
Autorzy: Marta Cieślik-Wegemund, Jacek Żurek, Rafał Wiench, Beata Wierucka-Młynarczyk.
J.Clin.Periodontol.2012; Vol.39, Suppl.s13, p.318, [P0803]
Abstracts of Europerio 7. Vienna [Austria], 6-9.06.2012.

10) Coverage of multiple gingival recessions using the tunnel technique and Mucoderm collagen membrane – case reports.
Autorzy: Marta Cieślik-Wegemund, Małgorzata Skucha-Nowak, Magdalena Kubicka-Musiał, Hanna Hupsch-Marzec, Beata Wierucka-Młynarczyk, Katarzyna Pachońska, Marta Tanasiewicz.
Dent.Med.Probl.2014; Vol.51, No.1, s.145-146, [14]
1st Conference of the Polish Society of Periodontology, Warsaw [Poland] 29.03.2014.

11)PFAPA/Marshall’s Syndrome – case report.
Autorzy: Hanna Hupsch-Marzec, Magdalena Kubicka-Musiał, Beata Wierucka-Młynarczyk, Marta Cieślik-Wegemund.
Dent.Med.Probl.2014; Vol.51, No.1, s.148, [19]
1st Conference of the Polish Society of Periodontology, Warsaw [Poland] 29.03.2014.

12)The prevalence of fungal infection in patients with oral mucosa diseases in 2011-2013.
Autorzy: Magdalena Kubicka-Musiał, Hanna Hupsch-Marzec, Beata Wierucka-Młynarczyk, Marta Cieślik-Wegemund, Katarzyna Mocny-Pachońska.
Dent.Med.Probl.2014; Vol.51, No.1, s.143-144, [10]
1st Conference of the Polish Society of Periodontology, Warsaw [Poland] 29.03.2014.

13)Lekowrażliwość szczepów Candida oceniona testem SensiQuattro Candida EU.
Autorzy: Beata Wierucka-Młynarczyk, Magdalena Kubicka-Musiał, Hanna Hupsch-Marzec, Marta Cieślik-Wegemund, Katarzyna Mocny-Pachońska.
J.Stomatol./Czas.Stomatol.2014; Vol.67, Supl.1, s.192, [P-135]
12 Kongres Stomatologów Polskich, Kraków 9-12.04.2014,

14)Rola bogatopłytkowej fibryny (PRF) w gojeniu ran na podniebieniu po pobraniu przeszczepu łącznotkankowego – opis przypadku.
Autorzy: Marta Cieślik-Wegemund, Agnieszka Olszewska, Magdalena Kubicka-Musiał, Katarzyna Pachońska, Beata Wierucka-Młynarczyk, Hanna Hupsch-Marzec, Małgorzata Skucha-Nowak, Marta Tanasiewicz.
J.Stomatol./Czas.Stomatol.2014; Vol.67, Supl.1, s.191, [P-133]
12 Kongres Stomatologów Polskich, Kraków 9-12.04.2014,

15)Częstość występowania i stopień zaawansowania recesji klasy I i II wg Millera u pacjentów aglomeracji śląskiej.
Autorzy: Marta Cieślik-Wegemund, Magdalena Kubicka-Musiał, Katarzyna Mocny-Pachońska, Marta Tanasiewicz, Hanna Hupsch-Marzec, Beata Wierucka-Młynarczyk.
9 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: „Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej”, Nałęczów 22-23.04.2015,

16)Efektywność aplikacji 0,2% hialuronianu u pacjentów cierpiących z powodu atrofii błony śluzowej jamy ustnej – subiektywna ocena pacjentów.
Autorzy: Hanna Hupsch-Marzec, Rafał Wiench, Beata Wierucka-Młynarczyk, Katarzyna Mocny-Pachońska, Magdalena Kubicka-Musiał, Marta Cieślik-Wegemund.
9 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: „Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej”, Nałęczów 22-23.04.2015,

17)Oddziaływanie środowiska na rynek usług stomatologicznych.
Autorzy: Katarzyna Mocny-Pachońska, Dariusz Skaba, Aleksandra Koczor-Rozmus, Marta Cieślik-Wegemund, Magdalena Kubicka-Musiał, Izabela Obersztyn.
9 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: „Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej”, Nałęczów 22-23.04.2015,

18) Wpływ czynników ogólnych i miejscowych na częstość występowania infekcji grzybiczej u pacjentów z chorobami błony śluzowej jamy ustnej z uwzględnieniem wieku i płci.
Autorzy: Magdalena Kubicka-Musiał, Marta Cieślik-Wegemund, Katarzyna Mocny-Pachońska, Hanna Hupsch-Marzec, Beata Wierucka-Młynarczyk.
Źródło: W: 9 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: „Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej”, Nałęczów 22-23.04.2015,
19)Bacterial and fungal flora in saliva in children with diabetes mellitus type 1.
Autorzy: Katarzyna Mocny-Pachońska, M. Pachoński, Beata Wierucka-Młynarczyk, Magdalena Kubicka-Musiał, Marta Cieślik-Wegemund, Hanna Hupsch-Marzec.
J.Clin.Periodontol.2015; Vol.42, Suppl.17, p.164, [P0324]
Abstracts of EuroPerio8, London, United Kingdom 3-6.06.2015.

20)Coverage of multiple gingival recessions using the tunnel technique and Mucoderm collagen membrane.
Autorzy: Marta Cieślik-Wegemund, Magdalena Kubicka-Musiał, Hanna Hupsch-Marzec, Beata Wierucka-Młynarczyk, Katarzyna Mocny-Pachońska, Rafał Wiench.
J.Clin.Periodontol.2015; Vol.42, Suppl.S17, p.214, [P0484]
Abstracts of EuroPerio8, London, United Kingdom 3-6.06.2015.

21)The eradication of Candida spp. from removable dentures exposed to ozonated water.
Autorzy: Rafał Wiench, A. Ilków, Arkadiusz Dziedzic, Ł. Gilowski, Robert Wojtyczka, Marta Cieślik-Wegemund, Magdalena Kubicka-Musiał, Beata Wierucka-Młynarczyk.
J.Clin.Periodontol.2015; Vol.42, Suppl.S17, p.109, [P0145]
Abstracts of EuroPerio8, London [United Kingdom], 3-6.06.2015.

22)Germicidal and fungicidal influence of nanosilver on the Candida albicans, Streptoccocus mutans and Aggregatibacter actinomycetemcomitans.
Autorzy: K. Mateja, M. Kusto, K. Janowska, A. Przybysz, M. Bogacz, Beata Wierucka-Młynarczyk, [atarzyna Mocny-Pachońska, Magdalena Kubicka-Musiał, Marta Cieślik-Wegemund, Hanna Hupsch-Marzec, Anna Mertas.
J.Clin.Periodontol.2015; Vol.42, Suppl.S17, p.112, [P0154]
Abstracts of EuroPerio8, London ,United Kingdom 3-6.06.2015.

23) Knowledge about hypoglycemia and relationship between diabetes and periodontal infection in students.
Autorzy: Hanna Hupsch-Marzec, Magdalena Kubicka-Musiał, Beata Wierucka-Młynarczyk, Marta Cieślik-Wegemund, Katarzyna Mocny-Pachońska, Rafał Wiench, Ł. Gilowski.
J.Clin.Periodontol.2015; Vol.42, Suppl.S17, p.157, [P0301]
Abstracts of EuroPerio8, London ,United Kingdom 3-6.06.2015.
ARTYKUŁY

1) In vitro cytotoxic evaluation of silated hydroxyethylcellulose – MTT and LDH tests.
Autorzy: Beata Wierucka-Młynarczyk, Joanna Małoszewska-Dugiełło, Magdalena Kubicka-Musiał, Hanna Hupsch-Marzec, Marta Cieślik-Wegemund, Małgorzata Skucha-Nowak.
Pol.J.Environ.Stud.2007; Vol.16 No.2C Pt.1, p.358-360.

2) Level of incidence of leukoplakia in tobacco smokers, a study based on own research.
Autorzy: Marta Cieślik-Wegemund, Małgorzata Skucha-Nowak, Jacek Żurek, Beata Wierucka-Młynarczyk.
Pol.J.Environ.Stud.2007; Vol.16 No.2C Pt.1, p.221-223.

3)The role of alcohol in etiopathogenesis of leukoplakia.
Autorzy: Marta Cieślik-Wegemund, Małgorzata Skucha-Nowak, Jacek Żurek, Beata Wierucka-Młynarczyk.
Pol.J.Environ.Stud.2007; Vol.16 No.2C Pt.1, p.218-220.

4)Analysis of occurrence of lichen planus in patients of the Silesian Urban Area.
Autorzy: Marta Cieślik-Wegemund, Małgorzata Skucha-Nowak, Dariusz Skaba.
Pol.J.Environ.Stud.2008; Vol.17, No.6A Pt.I, p.30-35

5)Transverse fracture of a tooth root as a consequence of long-term traumatic occlusion – a case report.
Autorzy: Małgorzata Skucha-Nowak, Marta Cieślik-Wegemund, Dariusz Skaba, Marta Tanasiewicz, Ewa Pawliszyn.
J.Dent.Sci.2010; Vol.5, No.4, p.237-241

6) Chirurgiczne wydłużenie korony klinicznej. Opis przypadku.
Autorzy: Jacek Żurek, Agnieszka Galwas-Żurek, Marta Cieślik-Wegemund, Bartosz Chrzanowski, Marta Tanasiewicz.
Endodoncja Prakt.2013, nr 3, s.9-14

7) Zastosowanie materiałów MTA i Biodentine w stomatologii – przegląd piśmiennictwa.
Autorzy: Bartosz Chrzanowski, Marta Cieślik-Wegemund, Jacek Żurek.
Endodoncja Prakt.2013, nr 4, s.38-41,65

8) Kortykotomia jako wspomaganie leczenia ortodontycznego – opis postępowania chirurgicznego.
Autorzy: Magdalena Ponikiewska, Jacek Żurek, Marta Cieślik-Wegemund, Michał Tarnawski, Agnieszka Galwas-Żurek.
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum2013; T.9, nr 4, s.297-301

9)Metoda postępowania z ubytkiem kości od strony przedsionkowej w zębodole z wykorzystaniem tkanki autologicznej i ksenogenicznej.
Autorzy: Jacek Żurek, Dariusz Filipek, Agnieszka Galwas-Żurek, Marta Cieślik-Wegemund, Bartosz Chrzanowski.
Mag.Stomatol.2013; R.23, nr 12, s.82-84

10)Chirurgiczne wydłużenie korony klinicznej. : Opis przypadku.
Autorzy: Jacek Żurek, Agnieszka Galwas-Żurek, Marta Cieślik-Wegemund, Bartosz Chrzanowski, Marta Tanasiewicz.
Twój Przegl.Stomatol.2013, nr 12, s.21-25

11) Kilka lat po reformie opieki medycznej – nadal aktualne dylematy.
Autorzy: Marta Tanasiewicz, Marta Cieślik-Wegemund.
Twój Przegl.Stomatol.2013, nr 11, s.94-97

12) Klasyczna tomografia wielorzędowa (CT) i tomografia wiązki stożkowej (CBCT) – porównanie i możliwości zastosowania w stomatologii.
Autorzy: Marta Tanasiewicz, Marta Cieślik-Wegemund.
Twój Przegl.Stomatol.2013, nr 11, s.82-86

13) Wczesna obserwacja pokrywania mnogich recesji dziąsłowych metodą tunelową z wykorzystaniem kolagenowej membrany Mucoderm – opis przypadków.
Autorzy: Marta Cieślik-Wegemund, Małgorzata Skucha-Nowak, Jacek Żurek, Marta Tanasiewicz.
Twój Przegl.Stomatol.2013, nr 9, s.21-28

14) Wybrane środki retrakcyjne i hemostatyczne działające miejscowo, stosowane w stomatologii.
Autorzy: Marta Tanasiewicz, Marta Cieślik-Wegemund.
Twój Przegl.Stomatol.2013, nr 11, s.33-34

15)Zastosowanie PRF – bogatopłytkowej fibryny w stomatologii – przegląd piśmiennictwa.
Autorzy: Agnieszka Olszewska, Marta Cieślik-Wegemund, Jacek Żurek, Marta Tanasiewicz.
Twój Przegl.Stomatol.2013, nr 12, s.88-90

16)Zastosowanie bogatopłytkowej fibryny (PRF) w gojeniu ran na podniebieniu po pobraniu przeszczepu łącznotkankowego – opis przypadków.
Autorzy: Marta Cieślik-Wegemund, Agnieszka Olszewska, Małgorzata Skucha-Nowak, Magdalena Kubicka-Musiał, Katarzyna Mocny-Pachońska, Hanna Hupsch-Marzec, Beata Wierucka-Młynarczyk, Marta Tanasiewicz.

17)Chirurgiczne leczenie recesji dziąsłowych metodą tunelową z wykorzystaniem materiału Mucoderm oraz przeszczepu tkanki łącznej pobranej z podniebienia.
Autorzy: Hanna Orzeł, Marta Cieślik-Wegemund.
Źródło: Med.Praktyczna – Stomatologia2014, nr 3(11), s.61-71

18) Gojenie po zabiegu poszerzenia strefy dziąsła zrogowaciałego z wykorzystaniem wolnego przeszczepu dziąsłowego z zastosowaniem membran PRF.
Autorzy: Marta Cieślik-Wegemund, Łukasz Gilowski.
Źródło: Twój Przegl.Stomatol.2014, nr 12, s.22-26

19) Jak prawidłowo opracować i wypełnić kanały korzeniowe? Ocena długości i kształtu kanału.
Autorzy: Katarzyna Mocny-Pachońska, Marek Pachoński, Aleksandra Koczor-Rozmus, Marta Cieślik-Wegemund.
Źródło: Twój Przegl.Stomatol.2014, nr 1-2, s.34-42

20) Właściwy dobór instrumentarium w diagnostyce i leczeniu chorób przyzębia.
Autorzy: Agnieszka Olszewska, Marta Cieślik-Wegemund.
Źródło: Twój Przegl.Stomatol.2014, nr 10, s.49-53