Protetyka

Protetyka to dziedzina stomatologii zajmująca się odbudową utraconych zębów, zmianą ich kształtu i koloru oraz przebudową zgryzu przywracając Pacjentowi estetykę i prawidłową funkcję żucia. W naszej placówce podchodzimy do tego leczenia kompleksowo.

Wykonujemy:

 • diagnostykę (wywiad, badanie kliniczne, zdjęcia radiologiczne, zdjęcia foto zewnątrz i wewnątrzustne, modele diagnostyczne, rejestracja zgryzu),
 • dokładne planowanie ze szczególnym naciskiem na funkcję, estetykę oraz oczekiwania Pacjenta.

Przykłady odbudowy estetycznej

Leczenie protetyczne prowadzone jest według indywidualnego planu leczenia z uwzględnieniem najnowszych technologii i materiałów. Stosujemy sprawdzone metody leczenia zarówna za pomocą uzupełnień stałych, ruchomych oraz prac kombinowanych często z wykorzystaniem precyzyjnych elementów retencyjnych.

Protetyka – Katowice

W Peri Ort współpraca specjalistów z różnych dziedzin stomatologii (ortodoncja, periodontologia, endodoncja, chirurgia stomatologiczna, protetyka) umożliwia zachowanie na wiele lat zębów które niejednokrotnie zostałyby usunięte lub utracone w wyniku choroby. Leczenie protetyczne przeprowadzamy z wykorzystaniem zębów obecnych w jamie ustnej lub stosujemy leczenie implantoprotetyczne na wszczepionych implantach.

Leczenie protetyczne umożliwia nam odbudowę zębów identyczną z zębami naturalnymi Pacjenta.

Wykonujemy:

 • korony,
 • licówki,
 • wkłady i nakłady porcelanowe,
 • wkłady koronowo- korzeniowe,
 • mosty klasyczne dwubrzeżne,
 • mosty adhezyjne,
 • protezy całkowite,
 • protezy częściowe osiadające i szkieletowe,
 • prace na koronach teleskopowych,
 • protezy z wykorzystaniem elementów precyzyjnych (zamki, zasuwy, zatrzaski)
 • prace na implantach – korony, mosty, protezy

Większość prac stałych wykonujemy w najnowszej bezmetalowej technologii opartej na tlenku cyrkonu w systemie komputerowego planowania i frezowania CAD CAM.
Najczęściej stosowanymi materiałami są: porcelana napalana oraz tłoczona E-MAX , złoto, tytan i metal bezniklowy.

Do dokładnej oceny preparacji zębów wykorzystujemy mikroskop zabiegowy Carl Zeiss Pico MORA.

Prace cementowane są adhezyjnie cementami kompozytowymi co zapewnia idealną szczelność i najwyższą estetykę.