dr n. med. Magdalena Kubicka-Musiał

dr n. med. Magdalena Kubicka-Musiał

Specjalista periodontolog

Ukończyła studia w 1993r. na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od 1994r. pracuje w Zakładzie Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej ŚUM w Zabrzu na stanowisku adiunkta. W roku 1996 zdała egzamin specjalizacyjny I stopnia z zakresu stomatologii ogólnej w roku 1996 zdała egzamin specjalistyczny z periodontologii. W roku 2000 otrzymała tytuł doktora nauk medycznych. Od 2009 roku pełni funkcję kierownika Poradni Stomatologicznej Zachowawczej i Chorób Przyzębia Akademickiego Centrum Specjalistycznego ŚUM w Zabrzu.

Publikuje prace w czasopismach polskich i zagranicznych, bierze czynny udział w konferencjach i zjazdach krajowych oraz międzynarodowych.

Zainteresowania: narciarstwo, windsurfing.

Publikacje:

1. Tytuł oryginału: Kliniczna ocena materiałów Valux Plus i Prisma TPH w świetle trzyletnich obserwacji.
Autorzy: Leszek Ilewicz, Magdalena Kubicka-Musiał, Rafał Wiench.
Źródło: W: 2 Krajowa Konferencja „Biomateriały w stomatologii”, Ustroń 17-20.10.1996

2. Tytuł oryginału: Badania kliniczne uniwersalnych materiałów kompozycyjnych (Valux Plus i Prisma TPH) użytych do rekonstrukcji ubytków twardych tkanek zębów.
Autorzy: Leszek Ilewicz, Magdalena Kubicka-Musiał, Rafał Wiench.
Źródło: Mag.Stomatol.1997; R.7, nr 5 (70), s.12-14

3. Tytuł oryginału: Obraz histopatologiczny cementu korzeniowego zębów w chorobach przyzębia.
Autorzy: Łucja Nytko, Zbigniew Szczurek, Daniel Sabat, Magdalena Kubicka-Musiał.
Źródło: W: 14 Zjazd Polskiego Towarzystwa Patologów, Bydgoszcz 10-12.09.1998

4. Tytuł oryginału: Histopathological pattern of tooth root cementum in periodontal diseases.
Autorzy: Łucja Nytko, Zbigniew Szczurek, Daniel Sabat, Magdalena Kubicka-Musiał.
Źródło: Pol.J.Pathol.1998; Vol.49 no.3, p.220.

5. Tytuł oryginału: Analiza grubości cementu korzeniowego zębów usuniętych z powodu chorób przyzębia.
Autorzy: Halina Książek-Bąk, Magdalena Kubicka-Musiał, Grażyna Bulek-Juranek, Joanna Dugiełło.
Źródło: W: 9 Kongres Stomatologów Polskich, Warszawa 8-10.04.1999

6. Tytuł oryginału: Ocena wybranych parametrów klinicznych jamy ustnej u kobiet w okresie pomenopauzalnym.
Autorzy: Hanna Hupsch-Marzec, Joanna Dugiełło, Hanna Michalik, Magdalena Kubicka-Musiał.
Źródło: W: 9 Kongres Stomatologów Polskich, Warszawa 8-10.04.1999

7. Tytuł oryginału: Analiza struktury morfologicznej cementu korzeniowego zębów usuniętych z powodu chorób przyzębia.
Autorzy: Łucja Nytko, Daniel Sabat, Halina Książek-Bąk, Magdalena Kubicka-Musiał, Beata Wierucka-Młynarczyk, Grażyna Bulek-Juranek.
Źródło: Czas.Stomatol.2000; T.53 nr 1, s.16-21.

8. Tytuł oryginału: Rezultaty klinicznego zastosowania kompomera Dyract.
Autorzy: Leszek Ilewicz, Rafał Wiench, Magdalena Kubicka-Musiał, Iwona Płocica.
Źródło: Nowini Stomat.2000; No.2 (23), s.56-57.

9. Tytuł oryginału: Ocena grubości cementu korzeniowego zębów usuniętych z powodu chorób przyzębia.
Autorzy: Halina Książek-Bąk, Łucja Nytko, Grażyna Bulek-Juranek, Magdalena Kubicka-Musiał, Beata Wierucka-Młynarczyk, Aleksandra Koczor-Rozmus.
Źródło: Czas.Stomatol.2001; T.54 nr 4, s.244-248.

10. Tytuł oryginału: Ocena mikrotwardości oraz składu chemicznego cementu korzeniowego zębów usuniętych z powodu chorób przyzębia.
Autorzy: Halina Książek-Bąk, Łucja Nytko, Grażyna Bulek-Juranek, Beata Wierucka-Młynarczyk, Magdalena Kubicka-Musiał, Małgorzata Gołębiowska-Hupsch, Aleksandra Koczor-Rozmus.
Źródło: Czas.Stomatol.2001; T.54 nr 5, s.306-312.

11. Tytuł oryginału: Ocena stężenia sICAM-1 w ślinie pacjentów z chorobami przyzębia.
Autorzy: Magdalena Kubicka-Musiał, Halina Książek-Bąk, Beata Wierucka-Młynarczyk, Hanna Michalik, Joanna Dugiełło.
Źródło: W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SALMED 2001 – „Osiągnięcia stomatologii u progu XXI wieku”, Poznań 5-6.04.2001

12. Tytuł oryginału: Porównanie flory bakteryjnej wybranych przypadków zespołu endo-periodontalnego.
Autorzy: Beata Wierucka-Młynarczyk, Grażyna Bulek-Juranek, Magdalena Kubicka-Musiał, Joanna Dugiełło.
Źródło: W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SALMED 2001 – „Osiągnięcia stomatologii u progu XXI wieku”, Poznań 5-6.04.2001

13. Tytuł oryginału: Klinična ocinka plomb z novogo kompozytnovo materialu SpectrumTPH.
Autorzy: L. Ilewicz, Rafał Wiench, Magdalena Kubicka-Musiał, Katarzyna Pakosz, Iwona Płocica.
Źródło: Nowini Stomat.2001; No.1 (26), s.56-58.

14. Tytuł oryginału: Ocena stężenia sICAM-1 w ślinie i w surowicy krwi pacjentów z chorobami przyzębia.
Autorzy: Magdalena Kubicka-Musiał, Halina Książek-Bąk, Beata Wierucka-Młynarczyk, Grażyna Bulek-Juranek.
Źródło: Czas.Stomatol.2004; T.57 supl.4, s.125.

15. Tytuł oryginału: Zastosowanie krzemowej pochodnej hydroksyetylocelulozy jako nośnika materiałów alloplastycznych – badania przedkliniczne.
Autorzy: Beata Wierucka-Młynarczyk, Daniel Sabat, Grażyna Bulek-Juranek, Halina Książek-Bąk, Magdalena Kubicka-Musiał, L. Ilewicz.
Źródło: Czas.Stomatol.2004; T.57 supl.4, s.161-162.

16. Tytuł oryginału: Clinical and mycological estimation of mucous membrane of oral cavity at postmenopausal women.
Autorzy: H[anna] Hupsch-Marzec, M[agdalena] Kubicka-Musiał, B[eata] Wierucka-Młynarczyk.
Źródło: W: International Conference – 30th Anniversary of co-operation between the Medical University of Warsaw and the University in Lund and Malmo, Warsaw 21.05.2004, abstr.

17. Tytuł oryginału: Pre-clinical evalustion of silated hydroxyethylcellulose – test for genotoxicity.
Autorzy: Beata Wierucka-Młynarczyk, D. Mielżyńska, Magdalena Kubicka-Musiał, Hanna Hupsch-Marzec, L. Ilewicz.
Źródło: W: International Conference – 30th Anniversary of co-operation between the Medical University of Warsaw and the University in Lund and Malmo, Warsaw 21.05.2004, abstr.

18. Tytuł oryginału: Quantitative and qualitative microscopic estimation of epithelium of mucous membrane of oral cavity at postmenopausal women.
Autorzy: Hanna Hupsch-Marzec, Halina Książek-Bąk, Magdalena Kubicka-Musiał, Beata Wierucka-Młynarczyk, Beata Mykietów-Smalec.
Źródło: W: International Conference – 30th Anniversary of co-operation between the Medical University of Warsaw and the University in Lund and Malmo, Warsaw 21.05.2004

19. Tytuł oryginału: Evaluation of sICAM-1 concentration in saliva and blood serum in patients with periodontitis.
Autorzy: Magdalena Kubicka-Musiał, Małgorzata Skucha-Nowak, Hanna Hupsch-Marzec, Beata Wierucka-Młynarczyk, Halina Książek-Bąk.
Źródło: Dent.Med.Probl.2005; Vol.42, No.2, p.223-226

20. Tytuł oryginału: Przedkliniczna ocena krzemowej pochodnej hydroksyetylocelulozy – bakteryjny test mutagenności i toksyczności.
Tytuł angielski: Preclinical evaluation of silated hydroxyethylcellulose – bacterial mutagenicity and toxicity test.
Autorzy: Beata Wierucka-Młynarczyk, Danuta Mielżyńska, Magdalena Kubicka-Musiał, Hanna Hupsch-Marzec, Leszek Ilewicz.
Źródło: Dent.Med.Probl.2005; Vol.42, No.1, p.27-30

21. Tytuł oryginału: Trace elements analysis in gingiva in patients with chronic periodontitis.
Autorzy: Małgorzata Skucha-Nowak, Magdalena Kubicka-Musiał, Halina Książek-Bąk, Beata Wierucka-Młynarczyk.
Źródło: Dent.Med.Probl.2005; Vol.42, No.2, p.227-231

22. Tytuł oryginału: Przedkliniczna ocena biozgodności materiałów stomatologicznych – test cytotoksyczności in vitro krzemowej pochodnej hydroksyetylocelulozy.
Autorzy: B[eata] Wierucka-Młynarczyk, J[oanna] Małoszewska-Dugiełło, M[agdalena] Kubicka-Musiał, H[anna] Hupsch-Marzec, M[ałgorzata] Gołębiowska-Hupsch.
Źródło: W: 1 Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód, Warszawa 18-20.05.2006, streszcz.

23. Tytuł oryginału: Zespołowe leczenie pacjentów z chorobami przyzębia – opis dwóch przypadków.
Autorzy: M[agdalena] Kubicka-Musiał, H[anna] Hupsch-Marzec, B[eata] Wierucka-Młynarczyk, S. Musiał.
Źródło: W: 1 Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód, Warszawa 18-20.05.2006, streszcz.

24. Tytuł oryginału: Higiena jamy ustenj u pacjentów hospitalizowanych.
Autorzy: H[anna] Hupsch-Marzec, M[agdalena] Kubicka-Musiał, B[eata] Wierucka-Młynarczyk, G. Mercik, G[rażyna] Bulek-Juranek.
Źródło: Czas.Stomatol.2006; T.59 supl.1, s.50-51.

25. Tytuł oryginału: Chronic ulcerative stomatitis (CUS) – a report of two cases.
Autorzy: M[agdalena] Kubicka-Musiał, H[anna] Hupsch-Marzec, B[eata] Wierucka-Młynarczyk, G[rażyna] Bulek-Juranek.
Źródło: W: 1st International Conference – „Old baby boomers a challenge for dentists”, Katowice 28.06-1.07.2007,

26. Tytuł oryginału: Growing population of seniors as a challenge for the dentists.
Autorzy: Beata Wierucka-Młynarczyk, Magdalena Kubicka-Musiał, Hanna Hupsch-Marzec.
Źródło: W: 1st International Conference – „Old baby boomers a challenge for dentists”, Katowice 28.06-1.07.2007,

27. Tytuł oryginału: Influence of drug intake on state of the oral mucosa in senior patients.
Autorzy: Beata Wierucka-Młynarczyk, Ewa Pawliszyn, Magdalena Kubicka-Musiał, Hanna Hupsch-Marzec, Małgorzata Skucha-Nowak.
Źródło: W: 1st International Conference – „Old baby boomers a challenge for dentists”, Katowice 28.06-1.07.2007,

28. Tytuł oryginału: Non-compliance in the dental elderly patients – how do they do it in Poland? Introductory analysis.
Autorzy: H[anna] Hupsch-Marzec, M[agdalena] Kubicka-Musiał, J[oanna] Żywiec.
Źródło: W: 1st International Conference – „Old baby boomers a challenge for dentists”, Katowice 28.06-1.07.2007,

29. Tytuł oryginału: Oral hygiene practices in living at home elderly people with manual and mobile limitations.
Autorzy: H[anna] Hupsch-Marzec, M[agdalena] Kubicka-Musiał, B[eata] Wierucka-Młynarczyk, H[enryk] Twardawa.
Źródło: W: 1st International Conference – „Old baby boomers a challenge for dentists”, Katowice 28.06-1.07.2007,

30. Tytuł oryginału: Oral lichen planus – not only pharmacological treatment. Case report.
Autorzy: H[anna] Hupsch-Marzec, M[agdalena] Kubicka-Musiał, B[eata] Wierucka-Młynarczyk.
Źródło: W: 1st International Conference – „Old baby boomers a challenge for dentists”, Katowice 28.06-1.07.2007,

31. Tytuł oryginału: Reasons why elder patients applied to the outpatient oral pathology clinic in Zabrze.
Autorzy: M[agdalena] Kubicka-Musiał, H[anna] Hupsch-Marzec, B[eata] Wierucka-Młynarczyk, M[ałgorzata] Skucha-Nowak, H[enryk] Twardawa.
Źródło: W: 1st International Conference – „Old baby boomers a challenge for dentists”, Katowice 28.06-1.07.2007,

32. Tytuł oryginału: Transverse fracture of a tooth root in an adult patient – a case study.
Autorzy: M[ałgorzata] Skucha-Nowak, M[arta] Cieślik-Wegemund, E. Pawliszyn, D[ariusz] Skaba, B[eata] Wierucka-Młynarczyk, M[agdalena] Kubicka-Musiał.
Źródło: W: 1st International Conference – „Old baby boomers a challenge for dentists”, Katowice 28.06-1.07.2007,

33. Tytuł oryginału: Interakcje leków przyjmowanych z powodu chorób jamy ustnej z lekami przyjmowanymi przewlekle u pacjentów w wieku starszym.
Autorzy: Beata Wierucka-Młynarczyk, Ewa Pawliszyn, Magdalena Kubicka-Musiał, Hanna Hupsch-Marzec.
Źródło: W: 20 Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego – „Farmacja XXI wieku – wyzwania i nadzieje”. T.1. Katowice 25-28.09.2007, streszcz.

34. Tytuł oryginału: Cukrzyca typu 2 – problem interdyscyplinarny.
Autorzy: H[anna] Hupsch-Marzec, J[oanna] Żywiec, M[agdalena] Kubicka-Musiał, B[eata] Wierucka-Młynarczyk.
Źródło: W: Konferencja Naukowa – „Czynniki środowiska, a stan zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii”, Nałęczów 24-27.04.2007, streszcz.

35. Tytuł oryginału: In vitro cytotoxic evaluation of silated hydroxyethylcellulose – MTT and LDH test.
Autorzy: B[eata] Wierucka-Młynarczyk, J[oanna] Małoszewska-Dugiełło, M[agdalena] Kubicka-Musiał, H[anna] Hupsch-Marzec, M[arta] Cieślik-Wegemund, M[ałgorzata] Skucha-Nowak.
Źródło: W: Konferencja Naukowa – „Czynniki środowiska, a stan zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii”, Nałęczów 24-27.04.2007, streszcz.

36. Tytuł oryginału: Influence of dental plaque on concentration of sICAM-1 in saliva and blood serum in patients with periodontal diseases and in healthy people.
Autorzy: M[agdalena] Kubicka-Musiał, H[anna] Hupsch-Marzec, B[eata] Wierucka-Młynarczyk, J[oanna] Żywiec.
Źródło: W: Konferencja Naukowa – „Czynniki środowiska, a stan zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii”, Nałęczów 24-27.04.2007, streszcz.

37. Tytuł oryginału: Microbiological aspect of endo-periodontal lesion complex.
Autorzy: B[eata] Wierucka-Młynarczyk, M[agdalena] Kubicka-Musiał, H[anna] Hupsch-Marzec, M[ałgorzata] Skucha-Nowak, G[rażyna] Bulek-Juranek.
Źródło: W: Konferencja Naukowa – „Czynniki środowiska, a stan zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii”, Nałęczów 24-27.04.2007, streszcz.

38. Tytuł oryginału: Neutropenia wrodzona – komplikacje w jamie ustnej.
Autorzy: H[anna] Hupsch-Marzec, M[agdalena] Kubicka-Musiał, B[eata] Wierucka-Młynarczyk.
Źródło: W: Konferencja Naukowa – „Czynniki środowiska, a stan zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii”, Nałęczów 24-27.04.2007, streszcz.

39. Tytuł oryginału: Nietypowe objawy w jamie ustnej towarzyszące podostremu zapaleniu tarczycy.
Tytuł angielski: Atypical oral symptoms in subacute granulomatous thyroiditis.
Autorzy: Hanna Hupsch-Marzec, Magdalena Kubicka-Musiał, Beata Wierucka-Młynarczyk, Grażyna Bulek-Juranek.
Źródło: W: Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe zagrożenia zdrowotne w stomatologii”, Lublin 23-24.11.2007 [streszcz.]

40. Tytuł oryginału: Ocena czynników miejscowego ryzyka zapadalności na choroby przyzębia uczniów szkół średnich Zabrza.
Tytuł angielski: Assessment of factors causing topical periodontal diseases in secondary school students in Zabrze.
Autorzy: Grażyna Bulek-Juranek, Beata Wierucka-Młynarczyk, Hanna Hupsch-Marzec, Magdalena Kubicka-Musiał, Stanisław Musiał.
Źródło: W: Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe zagrożenia zdrowotne w stomatologii”, Lublin 23-24.11.2007 [streszcz.]

41. Tytuł oryginału: Ocena związków pomiędzy poziomem dehydroepiandosteronu i wybranych parametrów jamy ustnej kobiet pomenopauzalnych.
Tytuł angielski: Assessment of relationships between dehydroepiandosterone level and oral cavity in postmenopausal women.
Autorzy: Hanna Hupsch-Marzec, Wojciech Pluskiewicz, Magdalena Kubicka-Musiał, Beata Wierucka-Młynarczyk.
Źródło: W: Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe zagrożenia zdrowotne w stomatologii”, Lublin 23-24.11.2007 [streszcz.]

42. Tytuł oryginału: Przewlekłe wrzodziejące zapalenie jamy ustnej u kobiet mieszkających na Śląsku – opis przypadków.
Tytuł angielski: Chronic ulcerative stomatitis in silesian women – cases report.
Autorzy: Magdalena Kubicka-Musiał, Hanna Hupsch-Marzec, Beata Wierucka-Młynarczyk, Grażyna Bulek-Juranek, Małgorzata Skucha-Nowak.
Źródło: W: Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe zagrożenia zdrowotne w stomatologii”, Lublin 23-24.11.2007 [streszcz.]

43. Tytuł oryginału: Stomatologiczne prowadzenie pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów.
Tytuł angielski: Stomatological management for rheumatoid arthritis patients.
Autorzy: Hanna Hupsch-Marzec, Magdalena Kubicka-Musiał, Beata Wierucka-Młynarczyk.
Źródło: W: Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe zagrożenia zdrowotne w stomatologii”, Lublin 23-24.11.2007 [streszcz.]

44. Tytuł oryginału: Wielospecjalistyczna współpraca lekarzy w leczeniu pacjentów z chorobami przyzębia – opis przypadków.
Tytuł angielski: Multi-specialised co-operation of doctors in treatment of periodontal diseases – study of cases.
Autorzy: Magdalena Kubicka-Musiał, Hanna Hupsch-Marzec, Beata Wierucka-Młynarczyk, Stanisław Musiał, Grażyna Bulek-Juranek.
Źródło: W: Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe zagrożenia zdrowotne w stomatologii”, Lublin 23-24.11.2007 [streszcz.]

45. Tytuł oryginału: Wpływ przyjmowanych leków na środowisko jamy ustnej pacjentów w wieku starszym.
Tytuł angielski: Influence of drug intake on environment of the oral cavity in senior patients.
Autorzy: Beata Wierucka-Młynarczyk, Magdalena Kubicka-Musiał, Hanna Hupsch-Marzec, Małgorzata Skucha-Nowak.
Źródło: W: Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe zagrożenia zdrowotne w stomatologii”, Lublin 23-24.11.2007 [streszcz.]

46. Tytuł oryginału: Wpływ środowiska jamy ustnej na złamania korzeni zębów u doroslych pacjentów.
Tytuł angielski: Influence of the oral cavity environment on fracture of tooth roots in adult patients.
Autorzy: Małgorzata Skucha-Nowak, Marta Cieślik-Wegemund, Ewa Pawliszyn, Dariusz Skaba, Beata Wierucka-Młynarczyk, Magdalena Kubicka-Musiał.
Źródło: W: Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe zagrożenia zdrowotne w stomatologii”, Lublin 23-24.11.2007 [streszcz.]

47. Tytuł oryginału: Związki pomiędzy osteopenią/osteoporozą i chorobą przyzębia u kobiet w okresie pomenopauzalnym.
Tytuł angielski: Assessment of relationships between osteopenia/osteoporosis and periodontal disease in postmenopausal woman.
Autorzy: H[anna] Hupsch-Marzec, W[ojciech] Pluskiewicz, M[agdalena] Kubicka-Musiał.
Źródło: Ortop.Traumat.Rehab.2007; Vol.9 Suppl.2, s.162-163[P18].

48. Tytuł oryginału: Application of silated hydroxyethylcellulose as a carrier of alloplastic implantation materials – pre-clinical examinations.
Autorzy: B[eata] Wierucka-Młynarczyk, G[rażyna] Bulek-Juranek, M[agdalena] Kubicka-Musiał, H[anna] Hupsch-Marzec, D[aniel] Sabat.
Źródło: Pol.J.Environ.Stud.2007; Vol.16 No.6C, p.329-332.

49. Tytuł oryginału: Assessement of relationship between dehydroepiandrosterone level and oral cavity in postmenopausal women.
Autorzy: H[anna] Hupsch-Marzec, W[ojciech] Pluskiewicz, M[agdalena] Kubicka-Musiał, B[eata] Wierucka-Młynarczyk.
Źródło: Pol.J.Environ.Stud.2007; Vol.16, No.6C, p.62-65

50. Tytuł oryginału: Assessment of factors causing tropical periodontal diseases in secondary school students in Zabrze.
Autorzy: G[rażyna] Bulek-Juranek, B[eata] Wierucka-Młynarczyk, H[anna] Hupsch-Marzec, M[agdalena] Kubicka-Musiał, S. Musiał.
Źródło: Pol.J.Environ.Stud.2007; Vol.16 No.6C, p.43-48.

51. Tytuł oryginału: Congenital neutropenia – complications in the oral cavity, case report.
Autorzy: H[anna] Hupsch-Marzec, M[agdalena] Kubicka-Musiał, B[eata] Wierucka-Młynarczyk.
Źródło: Pol.J.Environ.Stud.2007; Vol.16 No.2C Pt.1, p.277-279.

52. Tytuł oryginału: In vitro cytotoxic evaluation of silated hydroxyethylcellulose – MTT and LDH tests.
Autorzy: B[eata] Wierucka-Młynarczyk, J[oanna] Małoszewska-Dugiełło, M[agdalena] Kubicka-Musiał, H[anna] Hupsch-Marzec, M[arta] Cieślik-Wegemund, M[ałgorzata] Skucha-Nowak.
Źródło: Pol.J.Environ.Stud.2007; Vol.16 No.2C Pt.1, p.358-360.

53. Tytuł oryginału: Influence of dental plaque on concentration of sICAM-1 in saliva and blood serum in patients with periodontal diseases and in healthy people.
Autorzy: M[agdalena] Kubicka-Musiał, H[anna] Hupsch-Marzec, B[eata] Wierucka-Młynarczyk, J[oanna] Żywiec.
Źródło: Pol.J.Environ.Stud.2007; Vol.16 No.2C Pt.1, p.374-379.

54. Tytuł oryginału: Microbiological aspect of endo-periodontal lesion complex.
Autorzy: B[eata] Wierucka-Młynarczyk, M[agdalena] Kubicka-Musiał, H[anna] Hupsch-Marzec, M[ałgorzata] Skucha-Nowak, G[rażyna] Bulek-Juranek.
Źródło: Pol.J.Environ.Stud.2007; Vol.16 No.2C Pt.1, p.361-364.

55. Tytuł oryginału: Type 2 diabetes – interdisciplinary problem.
Autorzy: H[anna] Hupsch-Marzec, J[oanna] Żywiec, M[agdalena] Kubicka-Musiał, B[eata] Wierucka-Młynarczyk.
Źródło: Pol.J.Environ.Stud.2007; Vol.16 No.2C Pt.1, p.271-276.

56. Tytuł oryginału: Nietypowe objawy w jamie ustnej towarzyszące podostremu zapaleniu tarczycy.
Autorzy: Hanna Hupsch-Marzec, Magdalena Kubicka-Musiał, Beata Wierucka-Młynarczyk.
Źródło: W: 2 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – „Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia wspólczesnej stomatologii”, Nałęczów 24-26.04.2008, streszcz.

57. Tytuł oryginału: Objawy uboczne w jamie ustnej przewlekłego stosowania leków u pacjentów w wieku podeszłym.
Autorzy: Beata Wierucka-Młynarczyk, Ewa Pawliszyn, Magdalena Kubicka-Musiał, Hanna Hupsch-Marzec.
Źródło: W: 2 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – „Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia wspólczesnej stomatologii”, Nałęczów 24-26.04. 2008, streszcz.
Opis fizyczny: s.115 : PB026
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: PL

58. Tytuł oryginału: Przewlekłe wrzodziejące zapalenie jamy ustnej u kobiet mieszkających na Śląsku – opis przypadków.
Autorzy: Magdalena Kubicka-Musiał, Hanna Hupsch-Marzec, Beata Wierucka-Młynarczyk, Grażyna Bulek-Juranek, Barbara Filipowska.
Źródło: W: 2 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – „Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia wspólczesnej stomatologii”, Nałęczów 24-26.04.2008,

59. Tytuł oryginału: Interakcje leków przyjmowanych z powodu chorób jamy ustnej z lekami przyjmowanymi przewlekle u pacjentów w wieku starszym.
Autorzy: Beata Wierucka-Młynarczyk, Ewa Pawliszyn, Magdalena Kubicka-Musiał, Hanna Hupsch-Marzec, Grażyna Bulek-Juranek.
Źródło: Farm.Przegl.Nauk.2008; R.5, nr 4, s.8-10.

60. Tytuł oryginału: Przyczyny zgłaszania się pacjentów do specjalistycznej poradni chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej w Zabrzu.
Autorzy: Beata Wierucka-Młynarczyk, Magdalena Kubicka-Musiał, Hanna Hupsch-Marzec, Grażyna Bulek-Juranek.
Źródło: W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sekcji Periodontologii Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego: „Środowisko a stan jamy ustnej. Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej.” : [streszcz.]

61. Tytuł oryginału: Atypical oral symptoms in subacute granulomatous thyroiditis.
Autorzy: H[anna] Hupsch-Marzec, M[agdalena] Kubicka-Musiał, B[eata] Wierucka-Młynarczyk, G. Juranek.
Źródło: Pol.J.Environ.Stud.2008; Vol.17, No.6A Pt.1, p.266-270

62. Tytuł oryginału: Side effects of lenghty drug intake in the oral cavity of senior patients.
Autorzy: B[eata] Wierucka-Młynarczyk, E. Pawliszyn, M[agdalena] Kubicka-Musiał, H[anna] Hupsch-Marzec.
Źródło: Pol.J.Environ.Stud.2008; Vol.17, No.6A Pt.1, p.361-365

63. Tytuł oryginału: Zalety i ograniczenia związane z zastosowaniem materiałów alloplastycznych w leczeniu chorób przyzębia ze szczególnym uwzględnieniem krzemowej pochodnej hydroksyetylocelolozy.
Autorzy: Beata Wierucka-Młynarczyk, Hanna Hupsch-Marzec, Magdalena Kubicka-Musiał.
Źródło: W: 7 Międzynarodowe Wystawy Stomatologiczne „Dental Ukraina” 2009, Lwów [Ukraina] 29-31.10.2009, streszcz.

64. Tytuł oryginału: Chronic ulcerative stomatitis (CUS) – two cases report.
Autorzy: M[agdalena] Kubicka-Musiał, H[anna] Hupsch, B[eata] Wierucka, B. Filipowska.
Źródło: J.Clin.Periodontol.2009; Vol.36, Suppl.9, p.188, [562]

65. Tytuł oryginału: Severe congenital neutropenia – 3 years of observation.
Autorzy: H[anna] Hupsch-Marzec, M[agdalena] Kubicka-Musiał, B[eata] Wierucka.
Źródło: J.Clin.Periodontol.2009; Vol.36, Suppl.9, p.188

66. Tytuł oryginału: Knowledge of hypoglycemia among Polish 4th and 5th grade students.
Autorzy: H[anna] Hupsch-Marzec, M[agdalena] Kubicka-Musiał, B[eata] Wierucka-Młynarczyk.
Źródło: W: Joint Meeting of European College of Gerodontology together with Deutschen Gesellschaft fur AlterszahnMedizin, Frankfurt/Main [Germany] 28.03.2009, abstr.

67. Tytuł oryginału: Chronic ulcerative stomatitis in Silesian women – case report.
Autorzy: M[agdalena] Kubicka-Musiał, H[anna] Hupsch-Marzec, B[eata] Wierucka-Młynarczyk, G. Bulek-Juranek, B. Filipowska.
Źródło: Pol.J.Environ.Stud.2009; Vol.18, No.1A, p.67-71
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.947
Punktacja ministerstwa: 10.000

68. Tytuł oryginału: Zalety i ograniczenia związane z zastosowaniem materiałów alloplastycznych w leczeniu chorób przyzębia ze szczególnym uwzględnieniem krzemowej pochodnej hydroksycelulozy.
Autorzy: Beata Wierucka-Młynarczyk, Hanna Hupsch-Marzec, Magdalena Kubicka-Musiał.
Źródło: W: 4 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Środowisko i jego wpływ na stan zdrowia jamy ustnej. Problemy stomatologiczne w medycynie. Problemy medyczne w stomatologii”, Nałęczów 23.04.2010, streszczenia.
Opis fizyczny: s.[1 nlb.]
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: PL

69. Tytuł oryginału: Zalety i ograniczenia związane z zastosowaniem materiałów wszczepowych w leczeniu zapaleń przyzębia ze szczególnym uwzględnieniem krzemowej pochodnej hydroksyetylocelulozy.
Tytuł angielski: Advantages and limitations of using graft materials in periodontal treatment with particular regard to silated hydroxyethylcellulose.
Autorzy: Beata Wierucka-Młynarczyk, Hanna Hupsch-Marzec, Magdalena Kubicka-Musiał.
Źródło: Dent.Med.Probl.2010; Vol.47, No.3, s.365-372

70. Tytuł oryginału: Assessment of oral candidiasis in elderly patients using some medicines.
Autorzy: Hanna Hupsch-Marzec, Beata Wierucka-Młynarczyk, Magdalena Kubicka-Musiał.
Źródło: W: Proceedings of the 15th Congress of the BaSS 2010 hosting the Annual Meeting of the

71. Tytuł oryginału: Częstość występowania infekcji grzybiczej oraz ocena lekowrażliwości grzybów z rodzaju Candida u pacjentów z objawami pieczenia błony śluzowej jamy ustnej.
Tytuł angielski: Frequency of occurrence of fungal infection and assessment of drug sensitivity of Candida fungi in patients with a burning sensation in the oral mucosa.
Autorzy: Magdalena Kubicka-Musiał, Stanisław Musiał, Beata Wierucka-Młynarczyk, Hanna Hupsch-Marzec.
Źródło: Dent.Med.Probl.2011; Vol.48, No.3, s.364-370

72. Tytuł oryginału: Choroba alkoholowa jako problem interdyscyplinarny – implikacje w jamie ustnej.
Autorzy: Hanna Hupsch-Marzec, Beata Wierucka-Młynarczyk, Magdalena Kubicka-Musiał.
Źródło: Gastroenterol.Pol.2011; T.18, nr 1, s.46-51

73. Tytuł oryginału: Comparison of surgical treatment of advanced chronic periodontitis with use of xenological and alloplastic materials.
Autorzy: B[eata] Wierucka-Młynarczyk, M[agdalena] Kubicka-Musiał, H[anna] Hupsch-Marzec, G. Bulek-Juranek.
Źródło: J.Clin.Periodontol.2012; Vol.39, Suppl.s13, p.318, [P0804]

74. Tytuł oryginału: Severe congenital neutropenia – 5 years of observation.
Autorzy: H[anna] Hupsch-Marzec, M[agdalena] Kubicka-Musiał, B[eata] Wierucka-Młynarczyk.
Źródło: J.Clin.Periodontol.2012; Vol.39, Suppl.s13, p.304-305, [P0756]

75. Tytuł oryginału: Błona śluzowa jamy ustnej w aspekcie leczenia ortodontycznego.
Autorzy: Hanna Hupsch-Marzec, Magdalena Kubicka-Musiał, Beata Wierucka-Młynarczyk.
Źródło: W: 34 Sympozjum Sekcji Ortopedii Szczękowej Polskiego Towarzytswa Stomatologicznego,

76. Tytuł oryginału: Roczna obserwacja chirurgicznego leczenia kieszonek śródkostnych z zastosowaniem materiału HT Biocer w przypadkach przewlekłego zapalenia przyzębia.
Autorzy: Beata Wierucka-Młynarczyk, Magdalena Kubicka-Musiał, Hanna Hupsch-Marzec.
Źródło: W: 7 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – „Środowisko jamy ustnej problemem interdyscyplinarnym”, Nałęczów 24-25.04.2013,

77. Tytuł oryginału: 1 year follow-up of surgical treatment of intrabony pockets conducted with use of HT Biocer material in cases of chronic periodontitis.
Autorzy: Beata Wierucka-Młynarczyk, Magdalena Kubicka-Musiał, Hanna Hupsch-Marzec.
Źródło: Pol.J.Environ.Stud.2013; Vol.22, No.5A, p.63-66

78. Tytuł oryginału: Coverage of multiple gingival recessions using the tunnel technique and Mucoderm collagen membrane – case reports.
Autorzy: Marta Cieślik-Wegemund, Małgorzata Skucha-Nowak, Magdalena Kubicka-Musiał, Hanna Hupsch-Marzec, Beata Wierucka-Młynarczyk, Katarzyna Pachońska, Marta Tanasiewicz.
Źródło: Dent.Med.Probl.2014; Vol.51, No.1, s.145-146, [14]

79. Tytuł oryginału: PFAPA/Marshall’s Syndrome – case report.
Autorzy: Hanna Hupsch-Marzec, Magdalena Kubicka-Musiał, Beata Wierucka-Młynarczyk, Marta Cieślik-Wegemund.
Źródło: Dent.Med.Probl.2014; Vol.51, No.1, s.148, [19]

80. Tytuł oryginału: The prevalence of fungal infection in patients with oral mucosa diseases in 2011-2013.
Autorzy: Magdalena Kubicka-Musiał, Hanna Hupsch-Marzec, Beata Wierucka-Młynarczyk, Marta Cieślik-Wegemund, Katarzyna Mocny-Pachońska.
Źródło: Dent.Med.Probl.2014; Vol.51, No.1, s.143-144, [10]

81. Tytuł oryginału: Czy codzienne stosowanie płynów do płukania jamy ustnej niesie za sobą przykre ograniczenia?
Tytuł angielski: Does the mouthwash use on daily basis carry along any unpleasant surprises?
Autorzy: Katarzyna Mocny-Pachońska, Aleksandra Koczor-Rozmus, Marek Pachoński, Arkadiusz Dziedzic, Magdalena Kubicka-Musiał, Małgorzata Gołębiowska-Hupsch.
Źródło: J.Stomatol./Czas.Stomatol.2014; Vol.67, Supl.1, s.177, [P-111]

82. Tytuł oryginału: Lekowrażliwość szczepów Candida oceniona testem SensiQuattro Candida EU.
Tytuł angielski: Drug sensitivity of Candida strains assessed with use of SensiQuattro Candida EU.
Autorzy: Beata Wierucka-Młynarczyk, Magdalena Kubicka-Musiał, Hanna Hupsch-Marzec, Marta Cieślik-Wegemund, Katarzyna Mocny-Pachońska.
Źródło: J.Stomatol./Czas.Stomatol.2014; Vol.67, Supl.1, s.192, [P-135]

83. Tytuł oryginału: Pemphigus vulgaris – opis przypadku.
Tytuł angielski: Pemphigus vulgaris – a case report.
Autorzy: Hanna Hupsch-Marzec, Magdalena Kubicka-Musiał, Beata Wierucka-Młynarczyk.
Źródło: J.Stomatol./Czas.Stomatol.2014; Vol.67, Supl.1, s.193, [P-136]

84. Tytuł oryginału: Rola bogatopłytkowej fibryny (PRF) w gojeniu ran na podniebieniu po pobraniu przeszczepu łącznotkankowego – opis przypadku.
Tytuł angielski: The role of platelet-rich fibrin (PRF) in the healing of wounds on the palate after downloading the connective tissue graft – case reports.
Autorzy: Marta Cieślik-Wegemund, Agnieszka Olszewska, Magdalena Kubicka-Musiał, Katarzyna Pachońska, Beata Wierucka-Młynarczyk, Hanna Hupsch-Marzec, Małgorzata Skucha-Nowak, Marta Tanasiewicz.
Źródło: J.Stomatol./Czas.Stomatol.2014; Vol.67, Supl.1, s.191, [P-133]