Cennik

Zdjęcia rentgenowskie

Zdjęcie pantomograficzne150,00 zł
Zdjęcie cefalometryczne180,00 zł
Zdjęcie rtg przylegające / rvg punktowe70,00 zł
CBCTod 250,00 zł

Profilaktyka

Lakowanie bruzd i szczelinod 150,00zł
Scaling + piaskowanie + fluoryzacja obydwu łuków360,00zł
Scaling + piaskowanie + fluoryzacja obydwu łuków (dla pacjentów w trakcie aktywnego leczenia ortodontycznego)300,00zł
Wybielanie za pomocą lampy Beyond (zawiera higienizację, zabieg wybielania i wizytę kontrolną)od 1900,00zł

Periodontologia

Konsultacja specjalistycznaod 300,00 zł
Scaling naddziąsłowy i poddziąsłowy z polerowaniem powierzchni korzeniod 550,00 zł
Kiretaż zamknięty (1 ćwiartka)600,00 zł
Kiretaż otwarty (1 ćwiartka)1900,00 zł
Usunięcie wędzidełek warg laserem diodowym600,00 zł
Operacja płatowaod 2000,00 zł
Ekstrakcja zęba z PRFod 900,00 zł
Unieruchomienie rozchwianych zębów szyną z włókna szklanego (za punkt)od 390,00 zł
Wydłużenie korony klinicznejod 1000,00 zł
Wydanie orzeczenia lekarskiego50 zł
Zabieg augmentacji tkanki miękkiej w celu pogrubienia biotypu dziąsłowego przeszczepem łącznotkankowym z podniebieniaod 3500 zł
Zabieg pokrycia pojedynczej recesji z wykorzystaniem przeszczepu łącznotkankowegood 3200 zł
Zabieg pokrycia mnogiej recesji z wykorzystaniem przeszczepu łącznotkankowegood 3900 zł
Przeszczep nabłonkowy celem wytworzenia dziąsła zrogowaciałego przed implantacją3200 zł
Usunięcie szwów150 zł

Endodoncja

Konsultacja specjalistyczna300,00 zł
Leczenie endodontyczne pod mikroskopem zęba jednokorzeniowegood 900,00zł
Leczenie endodontyczne pod mikroskopem zęba dwukorzeniowegood 1150,00zł
Leczenie endodontyczne pod mikroskopem zęba wielokorzeniowegood 1850,00zł
Leczenie reendodontyczne pod mikroskopem zęba jednokorzeniowegood 1250,00zł
Leczenie reendodontyczne pod mikroskopem zęba dwukorzeniowegood 1500,00zł
Leczenie reendodontyczne pod mikroskopem zęba wielokorzeniowegood 2250,00zł

Stomatologia zachowawcza

Leczenie zębów: wypełnienie kompozytowe MODod 500,00zł
Leczenie zębów: wypełnienie Charismaod 390,00zł
Leczenie zębów: wypełnienie estetyczneod 550,00zł
Odbudowa zęba materiałem kompozytowymod 600,00zł

Ortodoncja

Konsultacja specjalistycznaod 300 zł
Dokumentacja ortodontyczno-diagnostyczna
(modele, zdjęcia rentgenowskie, foto zewnątrz- i wewnątrzustne)
od 500 zł
Przedstawienie planu leczeniaod 300 zł
Plan leczenia chirurgicznyod 700 zł
Aparat stały metalowy – aparat stały ligaturowy – jeden łukod 2700 zł
Aparat stały samoligaturujący – jeden łukod 3300 zł
Aparat stały kosmetycznyod 3000 zł
Wizyty kontrolne z aparatem stałym / bez dodatkowych kosztówod 290 zł

Pakiet leczenia retencyjnego za 1 łuk (demontaż, aparat retencyjny + dokumentacja końcowa)

od 900 zł
Wizyty z aparatem retencyjnym200 zł
Aparaty nakładkowe Invasilign lub Spark całkowity koszt leczenia (górny i dolny łuk)od 12000 zł
Leczenie przygotowawcze do zabiegów chirurgi gnatycznejod 9000 zł
Dokumentacja przebiegu leczenia (modele, zdjęcia, foto, RTG)od 350 zł

Protetyka stomatologiczna

Konsultacja specjalistyczna300 zł
Korona pełnoceramiczna2700 zł
Korona porcelanowa na metalu2200 zł
Licówka porcelanowa2700 zł
Nakład kompozytowy metodą bezpośrednią900 zł
Proteza osiadająca całkowita900 zł
Proteza szkieletowa3800 zł
Wykonanie skanów wewnątrzustnych pod rejestrację zgryzu300 zł
Szyna Michigan1400 zł
Wax up 1pktod 250 zł
Wizyta kontrolna ze splintem300 zł
Wkład koronowo-korzeniowyod 800 zł
Wkład koronowo-korzeniowy włókno szklaneod 600 zł
Implant (cz. protetyczna)od 4000 zł
Szablon chirurgiczny (w zależności od ilości implantów)od 2000 zł

Chirurgia stomatologiczna

Konsultacja specjalistyczna350 zł
Odsłonięcie zęba zatrzymanego1100 zł
Chirurgiczne usunięcia zęba z odpreparowaniem płataod 570 zł
Plastyka połączenia ustno-zatokowego1000 zł
Plastyka wędzidełka warg i policzkówod 500 zł
Plastyka wyrostka przed leczeniem protetycznymod 1000 zł
Pobieranie wycinków w celach diagnostycznych130 zł
Regeneracja kości materiałem Bio-Oss i Bio-Gideod 2700 zł + koszt materiału
Regeneracja kości osoczem bogatopłytkowymod 2500 zł + koszt materiału
Regeneracja kości praparatem Emdogein (za 1 pkt kostny)od 1700 zł + koszt materiału
Resekcja wierzchołka zęba jednokorzeniowegood 1000 zł
Resekcja wierzchołka zęba wielokorzeniowegood 1500 zł
Sinus liftod 3850 zł
Usunięcie zębaod 400 zł
Usunięcie zęba zatrzymanegood 1000 zł
Chirurgiczne usunięcie zmiany na błonie śluzowej ( z badaniem
histopatologicznym)
od 800 zł
Zabieg cystektomii bez regeneracji materiałem kościozastępczymod 900 zł
Zabieg cystektomii z regeneracjąod 1900 zł
Implant Straumannaod 4500 zł

Nie ma więcej stron do załadowania