Zdjęcia rentgenowskie

Zdjęcie pantomograficzne150,00 zł
Zdjęcie cefalometryczne180,00 zł
Zdjęcie rtg przylegające / rvg punktowe70,00 zł
CBCTod 250,00 zł