Chirurgia stomatologiczna

Konsultacja specjalistyczna350 zł
Odsłonięcie zęba zatrzymanego1100 zł
Chirurgiczne usunięcia zęba z odpreparowaniem płataod 570 zł
Plastyka połączenia ustno-zatokowego1000 zł
Plastyka wędzidełka warg i policzkówod 500 zł
Plastyka wyrostka przed leczeniem protetycznymod 1000 zł
Pobieranie wycinków w celach diagnostycznych130 zł
Regeneracja kości materiałem Bio-Oss i Bio-Gideod 2700 zł + koszt materiału
Regeneracja kości osoczem bogatopłytkowymod 2500 zł + koszt materiału
Regeneracja kości praparatem Emdogein (za 1 pkt kostny)od 1700 zł + koszt materiału
Resekcja wierzchołka zęba jednokorzeniowegood 1000 zł
Resekcja wierzchołka zęba wielokorzeniowegood 1500 zł
Sinus liftod 3850 zł
Usunięcie zębaod 400 zł
Usunięcie zęba zatrzymanegood 1000 zł
Chirurgiczne usunięcie zmiany na błonie śluzowej ( z badaniem
histopatologicznym)
od 800 zł
Zabieg cystektomii bez regeneracji materiałem kościozastępczymod 900 zł
Zabieg cystektomii z regeneracjąod 1900 zł
Implant Straumannaod 4500 zł