Ile trwa leczenie ortodontyczne?

Czas trwania leczenia ortodontycznego jest zależny od stopnia zaawansowania wady zgryzu, rodzaju aparatu ortodontycznego oraz wieku pacjenta.
Generalnie można przyjąć, że średni czas noszenia aparatu stałego to 2 lata +/- 6miesięcy.
Okres ten jest podany w przybliżeniu, ponieważ każdy człowiek jako organizm żywy reaguje na różne procedury lecznicze w swój charakterystyczny sposób, uwzględniając nasze indywidualne predyspozycje.