Powtórne leczenie kanałowe

Jeśli po pierwszym leczeniu kanałowym utrzymuje się albo pojawia stan zapalny, lub na rtg widzimy, że kanały nie są prawidłowo opracowane wskazane jest leczenie ponowne ( reendo ). Dotyczy to najczęściej leczenia kanałowego, które nie spełniało aktualnych specjalistycznych standardów.