Jakie mogą być powikłania przy leczeniu kanałowym?

Jak w przypadku każdego zabiegu istnieje lista możliwych powikłań. Należy przed leczeniem ocenić dany przypadek i jakie ryzyka to leczenie niesie. Praca w powiększeniu mikroskopu ,przy użyciu koferdamu i zgodnie ze specjalistycznymi standardami ogranicza powikłania do minimum.