Czy warto leczyć zęba kanałowo?

Jeśli są do tego wskazania, a ząb po leczeniu rokuje wieloletnie (a najczęściej i do końca życia) utrzymanie w jamie ustnej to oczywiście, że warto. Pozwala nam to zachować pełen łuk zębowy, lub gdy już są mnogie braki, taki ząb może być niezbędny lub bardzo pomocny do zamocowania pracy protetycznej.