Filozofia FACE™ – po pierwsze właściwa diagnostyka

FACE™ – Functional and Cosmetic Exellence (Roth Williams International Postgraduate Course in Advanced Orthodontics)

Dr Stanisław Musiał ukończył zaawansowany, dwuletni kurs FACE, prowadzony przez światowej sławy autorytety w dziedzinie ortodoncji, m.in.: dr Domingo Martin, dr Renato Cocconi, dr Alberto Canabez.

FACE™ – to filozofia leczenia, skupiająca się na dogłębnej, kompleksowej diagnostyce przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego. Diagnostyka jest istotna w celu zapewnienia przede wszystkim prawidłowej pracy całego narządu żucia.

Głowne zasady filozofii FACE™:

 • Poprawna funkcjonalność TMJ. Leczenie przeprowadza się przy stabilnej ortopedycznie pozycji kłykci w panewce stawowej. Centric refation.
 • Funkcjonalna okluzja – poprawne kontakty pomiędzy żuchwą i szczęką w pełnym zakresie ruchu protruzyjnego, odwodzenia i laterotruzyjnego.
 • Prowadzenie sieczne – prawidłowy nagryz pionowy i poziomy w obrębie zębów siecznych.
 • Leczenie ortodontyczne przyjazne dla przyzębia; eliminowanie patologii w obrębie aparatu zawieszeniowego zębów – zdrowe przyzębie.
 • Poprawa estetyki twarzy – poprzez dążenie do uzyskania idealnych proporcji twarzy widzianych z profilu i en face.

Prawidłowe leczenie ortodontyczne to połączenie trzech elementów:

 • estetyki (wyprostowane zęby)
 • funkcjonalności (prawidłowy zakres ruchu żuchwy w stawie skroniowo-żuchwowym)
 • wyglądu twarzy (zdrowie mięśni i tkanki twarzy, odpowiednie wsparcie warg oraz idealna równowaga twarzy)

Aby powstał wstępny plan leczenia, lekarz – specjalista ortodonta – musi:

 • przeanalizować zdjęcia wewnątrz i zewnątrzustne
 • wykonać analizę zdjęcia RTG cefalometrycznego – opisać geometrię kątów twarzowej części czaszki
 • wykonać pomiary i analizę modeli diagnostycznych zamocowanych w artykulatorze
 • wykonać badanie czynnościowe TMJ
 • w niektórych przypadkach poszerzyć podstawową dokumentację o analizę tomografii komputerowej a nawet rezonansu magnetycznego.

Certyfikaty z ukończonego, dwuletniego kursu przez dr Stanisława Musiała