Chirurgia Gnatyczna

Chirurgia ortognatyczna pozwala na leczenie wrodzonych wad zgryzu wynikających z różnic rozwojowych kości twarzoczaszki. Leczenie ma na celu poprawę funkcji układu stomatognatycznego poprzez poprawę warunków zgryzowych oraz, co również ważne, poprawę rysów twarzy Pacjenta.

U Pacjentów osiągane jest indywidualne optimum czynnościowe i kosmetyczne bazujące jednak na powszechnie przyjętym kanonie piękna twarzy.

Obecnie ortodoncja proponuje leczenie, które polega na kamuflażu wady zgryzu, a które jest dla większości Pacjentów dorosłych niewystarczające. U zdecydowanej większości Pacjentów postępowanie takie doprowadza jedynie do poprawy warunków zgryzowych bez polepszenia estetyki twarzy. Dlatego specjalistyczna chirurgia stomatologiczna (tzw. chirurgia gnatyczna) pozwala na osiągnięcie jeszcze lepszych rezultatów.

Leczenie interdyscyplinarne ortodontyczno-chirurgiczne umożliwia zyskanie optymalnych warunków:

  • estetyki zębowej
  • harmonijnego ułożenia tkanek miękkich twarzy, widzianych z profilu i an face
  • prawidłowego zakresu pracy stawu skroniowo-żuchwowego
  • zdrowego przyzębia/ aparatu zwierzeniowego zębów
  • stabilnego w perspektywie długoczasowej efektu leczenia ortodontycznego

Chirurgia gnatyczna jest jedynie częścią skomplikowanego leczenia interdyscyplinarnego wad wrodzonych Pacjenta, w które zaangażowani są lekarze różnych specjalizacji medycznych – w tym odpowiednio wykwalifikowany chirurg stomatolog.

Wskazania do przeprowadzenia takiego modelu leczenia oparte muszą być na wnikliwej analizie zebranej dokumentacji medycznej (badanie podmiotowe i przedmiotowe Pacjenta) i uzależnione jest od postawionej diagnozy. W wielu przypadkach wymagane jest przeprowadzenie konsultacjami z lekarzami innych specjalizacji.

Leczenie chirurgiczne wad zgryzu polega w ogólnym zarysie na zmianie wzajemnego przestrzennego położenia struktur kostnych, przez korektę położenia i kształtu pojedynczej szczęki lub żuchwy lub całego kompleksu szczękowo-żuchwowego. Zabiegi wykonywane są z dostępu wewnątrzustnego bez naruszenia powłok skórnych twarzy.

Zabiegi tego typu wymagają hospitalizacji i dlatego są wykonywane poza naszym gabinetem.

Z naszej strony gwarantujemy, że zostaną Państwo skierowani do najlepszych w Polsce ośrodków wykonujących tego typu zabiegi, w którym przyjmuje niejeden wybitny chirurg stomatolog zajmujący się chirurgią gnatyczną.

Chcą Państwo poznać więcej szczegółów na temat leczenia gnatycznego, którym zajmuje się wybitny chirurg stomatolog? Zapraszamy do Peri-Ort – gabinetu stomatologicznego w Katowicach.