Bolardy

Bolardy to wypracowany przez prof. Hugo de Clerk’a system zakotwień minipłytkowych wspomagający leczenie ortodontyczne wad zgryzu.
Pięć podstawowych zastosowań Bolardów w leczeniu złożonych wad zgryzu:

  • pacjenci z wadami z grupy tyłozgryzów, u których wymagane jest wykonanie wspomagających usunięć zębów w górnym łuku zębowym. Bolardy umożliwiają sterowanie klasą zakotwienia zębów segmentu tylniego szczęki, przez co uzyskuje się pełną kontrolę nad przebiegiem retrakcji siekaczy górnych / zamknięcia szpar poekstrakcyjnych;
  • leczenie wad zgryzu z grupy tyłozgryzów bez konieczności usuwania zębów w górnym łuku zębowym. Zastosowanie zakotwienia podjarzmowego w postaci mikroimplantów Bolard umożliwia przeprowadzenie dystalizacji całego górnego łuku zębowego z zachowaniem kompletu uzębienia;
  • intruzja zębów w górnym łuku zębowym, jako leczenie przedprotetyczne lub jako przygotowanie warunków do implantacji braków zebowych;
  • możliwość generowania dodatkowych ruchów zębów w górnym i dolnym łuku zębowym w trakcie leczenia aparatami stałymi cienkołukowymi;
  • leczenie przypadków wad zgryzu z grupy przodozgryzów przez wprowadzenie zakotwienia minipłytkowego w szczęce i żuchwie. Leczenie tego typu pozwala na podjęcie próby leczenia wad rozwojowych w wieku rozwojowym, bez konieczności leczenia operacyjnego pacjentów doroslych.


I pacjent/ rtg boczne głowy przed i po / przykład leczenia wady zgryzu z grupy przodozgryzów w okresie wczesnej fazy uzębienia stałego ; stan przed i po procedurze , widoczna poprawa nagryzu siekaczy 

II pacjent – Przeprowadzono dystalizacje w całości uzębienia szczęki

III pacent u ktorego przeprowadzono intruzje zębow segmentu bocznego szczeki / rtg panoramiczne/