Cennik usług

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
Konsultacja specjalistyczna200,00 zł
Odsłonięcie zęba zatrzymanego500,00 zł
Chirurgiczne usunięcia zęba z odpreparowaniem płata500,00 zł
Plastyka połączenia ustno-zatokowegood 300,00zł
Plastyka wędzidełka warg i policzkówod 300,00zł
Pobieranie wycinków w celach diagnostycznych100,00 zł
Regeneracja kości materiałem Bio-Oss i Bio-Gideod 1800,00zł
Regeneracja kości osoczem bogatopłytkowymod 2300,00zł
Regeneracja kości praparatem Emdogein (za 1 pkt kostny)od 1500,00zł
Resekcja wierzchołka zęba jednokorzeniowegood 600,00zł
Resekcja wierzchołka zęba wielokorzeniowegood 800,00zł
Sinus liftod 3000,00zł
Usunięcie zębaod 300,00zł
Usunięcie zęba zatrzymanegood 600,00zł
Usunięcie zmian na błonie śluzowejod 300,00zł
Zabieg cystektomii bez regeneracji materiałem kościozastępczymod 500,00zł
Zabieg cystektomii z regeneracjąod 1500,00zł
Implant (cz. chirurgiczna)3 000,00 zł
PROTETYKA STOMATOLOGICZNA
Konsultacja specjalistyczna150,00 zł
Korona pełnoceramiczna1 500,00 zł
Korona porcelanowa na metalu850,00 zł
Licówka porcelanowaod 1500,00zł
Nakład kompozytowy metodą bezpośrednią500,00 zł
Proteza osiadająca całkowita1 050,00 zł
Proteza szkieletowaod 1800,00zł
Rejestracja zgryzu500,00 zł
Szyna Michigan750,00 zł
Wax up 1pkt150,00 zł
Wizyta kontrolna ze splintem150,00 zł
Wkład koronowo-korzeniowy metalowy540,00 zł
Wkład koronowo-korzeniowy włókno szklane300,00 zł
Implant (cz. protetyczna)od 3000,00zł
ORTODONCJA
Konsultacja specjalistyczna150,00 zł
Dokumentacja ortodontyczno-diagnostyczna

(modele, zdjęcia rentgenowskie, foto zewnątrz- i wewnątrzustne)

od 500,00 zł
Aparat stały metalowyod 1700,00zł
Aparat stały kosmetycznyod 2300,00zł
Wizyty kontrolne z aparatem stałymod 220,00zł
Zdjęcie aparatu200,00 zł
Aparat retencyjnyOd 400,00zł
Invisalignod 11000,00zł
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
Leczenie zębów: wypełnienie kompozytowe MODod 350,00zł
Leczenie zębów: wypełnienie Charismaod 200,00zł
Leczenie zębów: wypełnienie estetyczneod 300,00zł
Odbudowa zęba materiałem kompozytowymod 250,00zł
ENDODONCJA
Konsultacja specjalistyczna150,00 zł
Leczenie endodontyczne pod mikroskopem zęba jednokorzeniowegood 600,00zł
Leczenie endodontyczne pod mikroskopem zęba dwukorzeniowegood 1000,00zł
Leczenie endodontyczne pod mikroskopem zęba wielokorzeniowegood 1400,00zł
Powtórne leczenie endodontyczne zębadodatkowo +150zł za kanał
PERIODONTOLOGIA
Konsultacja specjalistycznaod 300,00 zł
Scaling naddziąsłowyod 250,00zł
Scaling poddziąsłowy500,00 zł
Piaskowanieod 200,00zł
Kiretaż zamknięty (1 ćwiartka)500,00 zł
Kiretaż otwarty (1 ćwiartka)1 700,00 zł
Usunięcie wędzidełek warg laserem diodowym450,00 zł
Operacja płatowaod 2000,00zł
Ekstrakcja zęba z PRFod 600,00zł
Unieruchomienie rozchwianych zębów szyną z włókna szklanegood 300,00zł
Wydłużenie korony klinicznejod 900,00zł
PROFILAKTYKA
Scaling+piaskowanie obydwu łukówod 240,00zł
Fluoryzacja metodą kontaktowąod 50,00zł
Instruktaż higieny jamy ustnej100,00 zł
Lakowanie bruzd i szczelinod 70,00zł
ZDJĘCIA RENTGENOWSKIE
Zdjęcie pantomograficzne90,00 zł
Zdjęcie cefalometryczne80,00 zł
Zdjęcie rvg punktowe40,00 zł