Chirurgia Gnatyczna

Chirurgia ortognatyczna pozwala na leczenie wrodzonych wad zgryzu wynikających z różnic rozwojowych kości twarzoczaszki. Leczenie ma na celu poprawę funkcji układu stomatognatycznego poprzez poprawę warunków zgryzowych oraz, co również ważne, poprawę rysów twarzy Pacjenta.

U Pacjentów osiągane jest indywidualne optimum czynnościowe i kosmetyczne bazujące jednak na powszechnie przyjętym kanonie piękna twarzy.


Obecnie proponowane leczenie ortodontyczne polegające na kamuflażu wady zgryzu jest dla większości Pacjentów dorosłych niewystarczające. U zdecydowanej większości Pacjentów postępowanie takie doprowadza jedynie do poprawy warunków zgryzowych bez polepszenia estetyki twarzy.

Leczenie interdyscyplinarne ortodontyczno-chirurgiczne umożliwia zyskanie optymalnych warunków:
  • estetyki zębowej
  • harmonijnego ułożenia tkanek miękkich twarzy, widzianych z profilu i an face
  • prawidłowego zakresu pracy stawu skroniowo-żuchwowego
  • zdrowego przyzębia/ aparatu zwierzeniowego zębów
  • stabilnego w perspektywie długoczasowej efektu leczenia ortodontycznego

Chirurgia ortognatyczne jest jedynie częścią skomplikowanego leczenia interdyscyplinarnego wad wrodzonych Pacjenta, w które zaangażowani są lekarze różnych specjalizacji medycznych.

Wskazania do przeprowadzenia takiego modelu leczenia oparte muszą być na wnikliwej analizie zebranej dokumentacji medycznej (badanie podmiotowe i przedmiotowe Pacjenta) i uzależnione jest od postawionej diagnozy. W wielu przypadkach wymagane jest przeprowadzenie konsultacjami z lekarzami innych specjalizacji.

Leczenie chirurgiczne wad zgryzu polega w ogólnym zarysie na zmianie wzajemnego przestrzennego położenia struktur kostnych, przez korektę położenia i kształtu pojedynczej szczęki lub żuchwy lub całego kompleksu szczękowo-żuchwowego. Zabiegi wykonywane są z dostępu wewnątrzustnego bez naruszenia powłok skórnych twarzy.

Zabiegi tego typu wymagają hospitalizacji i dlatego są wykonywane poza naszym gabinetem.

Z naszej strony gwarantujemy, że zostaną Państwo skierowani do najlepszych w Polsce lekarzy specjalistów chirurgii szczękowo-twarzoweji ośrodków wykonujących tego typu zabiegi.